Control Room Consultancy

| advies | programma- | projectmanagement | verder
3MC Management Consultancy BV
ACTUEEL | TNO | adviseur | indelings- en inrichtingsontwerp | MOC Admiraliteit Benelux
ACTUEEL | TNO | projectmanager | inrichtingsontwerp | IT Continuity Center Defensie
ACTUEEL | TNO | adviseur | functioneel programma van eisen | MOC Kustwacht
ACTUEEL | TNO | adviseur | doorontwikkeling en verhuizing | NS Security Operations Center
ACTUEEL | OCCR | projectmanager | doorontwikkeling en herinrichting | Operationeel Controle Centrum Rail

Diensten

Control Room
Consultancy

Adviseren, ontwerpen en realiseren van control rooms, meldkamers en uitkijkcentrales.

Management
Consultancy

Adviseren van organisaties over het vernieuwen of verbeteren van hun dienstverlening.

Programma
Management

Bewaken van de doelstelling, doorzien van de samenhang en stimuleren van samenwerking.

Project
Management

Richting geven aan de vernieuwing of de verbetering van organisatie, proces en technologie.

PORTFOLIO

voorbeeld control room projecten
 • Het OCCR is gerealiseerd in opdracht van ProRail en NS. In het OCCR werken meer dan 300 medewerkers van verschillende spoorbedrijven 24/7 aan de verbetering van de spoorprestatie. Ik was als programmamanager verantwoordelijk voor het vormgeven van de hernieuwde samenwerking, het ontwerp, de bouw en de inrichting van dit landelijke controle centrum. Het OCCR is in 2010 in gebruik genomen. In 2018 ben ik gevraagd om het OCCR te herijken en een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling.<BR><BR>3D visualisatie: Cebra

  Operationeel Controle Centrum Rail
  programma management

 • Ik werk als projectleider en senior control room consultant intensief samen met het TNO expertise team Organisational Innovation van de unit Defensie en Veiligheid. In die rol ben ik betrokken bij de ontwikkeling van diverse control rooms zoals bijvoorbeeld de implementatie van de hierboven afgebeelde door TNO ontwikkelde Control Organisations Research Environment (CORE).<BR><BR>foto: Marc Menkhorst

  TNO Organisational Innovation
  projectleiding en consultancy

 • Het Kustwachtcentrum gaat verhuizen. Het Communicatie- en Coördinatie Centrum en het Maritiem Informatie Knooppunt worden ondergebracht in een nieuw te ontwikkelen gebouw. Op een nabij gelegen locatie zal het Uitwijk-, Test- en Traningcentrum worden ontwikkeld. In nauwe samenwerking met TNO en de medewerkers van de Kustwacht hebben wij het functioneel programma van eisen opgesteld, gevisualiseerd en geëvalueerd in 3D, Augmented Reality en Virtual Reality. Wij begeleiden momenteel de Kustwacht bij het vervolg.<BR><BR>3D visualisatie: TNO

  Maritime Operation Centre
  ontwerp en begeleiding

 • In het nieuwe NS Security Operations Center werken drie diensten samen aan de veiligheid van de reiziger en het NS personeel. Namens TNO heb ik samen met een TNO collega het samenwerkingsconcept uitgewerkt en het nieuwe centrum ontworpen. Wij begeleiden momenteel de realisatie.<BR><BR>3D visualisatie: TNO

  NS Security Operations Center
  ontwerp en begeleiding

 • Om de burger bij het bellen naar 1-1-2 zoveel mogelijk in het eerste contact te helpen, is voor Politie, Koninklijke Marechaussee, Brandweer en Ambulancezorg - bij wijze van proef - een multidisciplinair intake protocol ontwikkeld. Ik begeleidde namens TNO de Landelijke Meldkamerorganisatie bij het ontwikkelen van dit protocol, het protocolsysteem, de opleiding van de centralisten en de uitvoering van het experiment. Hoewel de uitkomsten een goede basis bleken voor de ontwikkeling naar vormen van multi-intake is uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over de reikwijdte en de vervolgstappen. <BR><BR>foto: Marc Menkhorst

  1-1-2 Meldkamers
  advies en begeleiding

 • Defensie realiseert op Camp New Amsterdam een nieuw IT Continuity Center. Ik ontwerp samen met een TNO collega het samenwerkingsconcept en de inrichting van het IT Operations Center (ITOC) en de Service Desk Defensie (SDD) op deze nieuwe locatie.<BR><BR>impressie: Tendernet

  IT Continuity Center
  ontwerp en begeleiding


 • voorbeeld eerdere projecten
 • Ik was als begeleider/adviseur betrokken bij de introductie van customer care en database marketing bij de KLM. Het project had tot doel de ‘stoelgerichte’ benadering van de organisatie te veranderen in een klantgerichte benadering. In deze rol faciliteerde ik zo’n twintig workshops waarbij samen met een team van KLM medewerkers van verschillende disciplines de relevante processen zijn (her)ontworpen.

  KLM | customer care
  begeleiding en advies

 • Ik was als meewerkend projectleider verantwoordelijk voor het formuleren van de IT strategie van Heineken Nederland. In nauwe samenwerking met het managementteam en medewerkers van alle business units werd de gekozen strategische richting, de daaruit voorvloeiende toekomstige procesinrichting en informatiebehoefte vertaald naar een breed gedragen IT strategie. Ik verzorgde na goedkeuring van het MT de presentatie van de resultaten aan alle business units.

  Heineken | IT strategie
  projectleiding en advies


 • uitgelicht
 • Met de Microsoft Hololens kan het 3D-model van het inrichtingsontwerp worden gecontroleerd en beleefd op de (toekomstige) locatie. De drager van de Hololens kan zich daarbij vrij in de ruimte rondbewegen. In de hierboven weergegeven foto zijn de nieuwe desks zichtbaar in de nog in verbouwing zijnde ruimte van het NS Security Operations Center.

  werkwijze | Mixed Reality

 • Wie belt er nog? Een visie en lange termijn roadmap voor het melden van (spoedeisende) incidenten in het domein van de openbare orde, veiligheid en ambulancezorg. Ik was mede-auteur van deze toekomstverkenning en adviseur van het TNO programmateam Het Nieuwe Melden.

  publicatie | Wie belt er nog?


 • voor meer informatie   www.linkedin.com/in/marcmenkhorst

Consultant

Marc

Marc Menkhorst

   Ik ben een management consultant in hart en nieren. Met een achtergrond in de kunstmatige intelligentie en meer dan 25 jaar ervaring in de consultancy, opgebouwd bij gerenommeerde consultancy organisaties en als zelfstandig adviseur, ben ik een zeer ervaren adviseur, projectleider en programmamanager. Ik heb mij gespecialiseerd in de ontwikkeling van control rooms. Ik ben een professioneel vernieuwer, inventief bij het samen met de klant oplossen van complexe multidisciplinaire vraagstukken en pragmatisch bij de uitvoering van mijn opdrachten.3MC is a proud backer of the Webster Challenge

TEAMWORK

Het ontwikkelen van control rooms vraagt om creativiteit, vakmanschap en beschouwing vanuit verschillende perspectieven. Ik werk daarom graag samen met collega professionals, waaronder:


Hans van Dijk
Bouw & Facility Mngm

Inge Rader
ICT Consultancy

Martha Oonk
HR Consultancy

Rob van der Marck
ICT Consultancy

Robert de Bruin
Organisatie Advies

Wendy van der Meulen
Communicatie Advies


Ik werk als projectleider en senior consultant intensief samen met TNO-collega's van het expertise team Organisational Innovation van de unit Defensie en Veiligheid:


Caroline Schilder
User Centred Design

Organisational
Innovation

Contact

Vragen over mijn dienstverlening? Neem gerust contact op!

contact informatie

Amsterdam en omgeving

+31 (0)6 29044110

mail@3mc.nl