Control Room Consultancy

| advies | programma- | projectmanagement | verder
3MC Management Consultancy BV
ACUTEEL | TNO | projectmanager | inventarisatie | Bewaken & Beveiligen Den Haag 
ACUTEEL | TNO | adviseur | nazorg | MOC Kustwacht Den Haag 
ACUTEEL | TNO | adviseur | nazorg | 112-Meldkamer Den Haag 
ACUTEEL | AMSTERDAM | QA | systeem migratie | Belastingen en Heffingen

Diensten

Control Room
Consultancy

Adviseren, ontwerpen en realiseren van control rooms, meldkamers en toezichtcentrales.

Management
Consultancy

Adviseren van organisaties over het vernieuwen of verbeteren van hun dienstverlening.

Programma
Management

Bewaken van de doelstelling, doorzien van de samenhang en stimuleren van samenwerking.

Project
Management

Richting geven aan de vernieuwing of de verbetering van organisatie, proces en technologie.

PORTFOLIO

voorbeeld control room projecten
 • Het OCCR is gerealiseerd in opdracht van ProRail en NS. In het OCCR werken meer dan 300 medewerkers van verschillende spoorbedrijven 24/7 aan de verbetering van de spoorprestatie. Ik was als programmamanager verantwoordelijk voor het vormgeven van de hernieuwde samenwerking, het ontwerp, de bouw en de inrichting van dit landelijke controle centrum. Het OCCR is in 2010 in gebruik genomen. In 2018 ben ik gevraagd om het OCCR te herijken en een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling.<BR><BR>3D visualisatie: 3MC

  Operationeel Controle Centrum Rail
  programma management

 • Ik werk als projectleider en senior consultant voor het TNO expertise team Organisational Innovation van de unit Defensie en Veiligheid. In die rol ben ik betrokken bij de ontwikkeling van diverse control rooms, meldkamers en toezichtcentrales.<BR><BR>foto: Marc Menkhorst

  TNO Organisational Innovation
  projectleiding en consultancy

 • Het Kustwachtcentrum gaat verhuizen. Het Communicatie- en Coördinatie Centrum en het Maritiem Informatie Knooppunt worden ondergebracht in een nieuw te ontwikkelen gebouw. Op een nabij gelegen locatie zal het Uitwijk-, Test- en Traningcentrum worden ontwikkeld. In opdracht van TNO heb ik samen met een TNO collega en medewerkers van de Kustwacht het functioneel programma van eisen opgesteld, gevisualiseerd en geëvalueerd in 3D, Augmented Reality en Virtual Reality. <BR><BR>3D visualisatie: TNO, Alle Hens 10, 2018

  Kustwachtcentrum
  ontwerp en begeleiding

 • De Koninklijke Marine wil de OpsRoom van het Marine hoofdkwartier doorontwikkelen tot een martiem operationeel centrum. Ik heb in opdracht van TNO, samen met een TNO collega, het samenwerkingsconcept en de inrichting van het Maritime Operations Centre van de Admiraliteit Benelux (MOC ABNL) ontworpen.<BR><BR>foto: Ministerie van Defensie

  Maritime Operations Centre ABNL
  ontwerp

 • De Koninklijke Luchtmacht wil na het vertrek van de luchtverkeerleiding de OpsRoom van de luchtgevechtsleiding herinrichten. Ik heb in opdracht van TNO, samen met een TNO collega, het samenwerkingsconcept en de inrichting van de OpsRoom van het Air Operations Control Station Nieuw Millegen (AOCS NM) ontworpen. <BR><BR>foto: Ministerie van Defensie - situatie voor de herinrichting

  Air Operations Control Station
  ontwerp

 • Defensie realiseert op Camp New Amsterdam een nieuw IT Continuity Center. Ik heb in opdracht van TNO, samen met een TNO collega, het samenwerkingsconcept en de inrichting van het IT Operations Center (ITOC) en de Service Desk Defensie (SDD) op deze nieuwe locatie ontworpen en geadviseerd bij de realisatie van de beide locaties. <BR><BR>impressie: Tendernet

  IT Continuity Center
  ontwerp en begeleiding

 • In de nieuwe Meldkamer NS (voorheen NS SOC) werken drie diensten samen aan de veiligheid van de reiziger en het NS personeel. Namens TNO heb ik, samen met een TNO collega, het samenwerkingsconcept uitgewerkt, het nieuwe centrum ontworpen en de realisatie begeleid.<BR><BR>3D visualisatie: TNO

  Meldkamer NS
  ontwerp en begeleiding

 • Om de burger bij het bellen naar 1-1-2 zoveel mogelijk in het eerste contact te helpen, is voor Politie, Koninklijke Marechaussee, Brandweer en Ambulancezorg - bij wijze van proef - een multidisciplinair intake protocol ontwikkeld. Ik begeleidde namens TNO de Landelijke Meldkamerorganisatie bij het ontwikkelen van dit protocol, het protocolsysteem, de opleiding van de centralisten en de uitvoering van het experiment. Hoewel de uitkomsten een goede basis bleken voor de ontwikkeling naar vormen van multi-intake is uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over de reikwijdte en de vervolgstappen. <BR><BR>foto: Marc Menkhorst

  1-1-2 Meldkamers
  advies en begeleiding


 • voorbeeld eerdere projecten
 • Ik was als begeleider/adviseur betrokken bij de introductie van customer care en database marketing bij de KLM. Het project had tot doel de ‘stoelgerichte’ benadering van de organisatie te veranderen in een klantgerichte benadering. In deze rol faciliteerde ik zo’n twintig workshops waarbij samen met een team van KLM medewerkers van verschillende disciplines de relevante processen zijn (her)ontworpen.

  KLM | customer care
  begeleiding en advies

 • Ik was als meewerkend projectleider verantwoordelijk voor het formuleren van de IT strategie van Heineken Nederland. In nauwe samenwerking met het managementteam en medewerkers van alle business units werd de gekozen strategische richting, de daaruit voorvloeiende toekomstige procesinrichting en informatiebehoefte vertaald naar een breed gedragen IT strategie. Ik verzorgde na goedkeuring van het MT de presentatie van de resultaten aan alle business units.

  Heineken | IT strategie
  projectleiding en advies


 • voorbeeld publicaties
 • Vergelijking Meldkamermodellen 112: Een vergelijking van drie meldkamermodellen met verschillende aantallen meldkamers en verschillende afstanden van de meldkamers tot hun verzorgingsgebied. Dit onderzoek werd op verzoek van de Minister door TNO uitgevoerd. Ik was mede-auteur van dit rapport.

  publicatie | Meldkamermodellen

 • Wie belt er nog? Een visie en lange termijn roadmap voor het melden van (spoedeisende) incidenten in het domein van de openbare orde, veiligheid en ambulancezorg. Ik was mede-auteur van deze toekomstverkenning en adviseur van het TNO programmateam Het Nieuwe Melden.

  publicatie | Wie belt er nog?


 • uitgelicht
 • Met de Microsoft Hololens kan het 3D-model van het inrichtingsontwerp worden gecontroleerd en beleefd op de (toekomstige) locatie. De drager van de Hololens kan zich daarbij vrij in de ruimte rondbewegen. In de hierboven weergegeven foto zijn de nieuwe desks zichtbaar in de nog in verbouwing zijnde ruimte van de Meldkamer NS.

  Mixed Reality

 • In samenwerking met Nevova ICT en het Meldkamer Instituut werk ik aan het Meldkamer Volwassenheidsmodel. Met dit model in de hand zijn wij in staat om de 'volwassenheid' van uw meldkamer op negen punten te beoordelen en u te adviseren over het verbeterpotentieel.

  Volwassenheidsmodel


 • voor meer informatie   www.linkedin.com/in/marcmenkhorst

Consultant

Marc

Marc Menkhorst

Ik ben een management consultant in hart en nieren. Met een achtergrond in de IT (AI), procesinnovatie en organisatietransformatie en ruim 30 jaren consultancy ervaring, ben ik een ervaren adviseur, projectleider en programmamanager. Ik ben gespecialiseerd in de ontwikkeling van control rooms, meldkamers en toezichtcentrales. Ik ben een professioneel vernieuwer, inventief bij het samen met de klant oplossen van complexe multidisciplinaire vraagstukken en pragmatisch bij de uitvoering van mijn opdrachten.

TEAMWORK

Het ontwikkelen van control rooms vraagt om creativiteit, vakmanschap en beschouwing vanuit verschillende perspectieven. Ik werk daarom graag samen met collega professionals, waaronder:Caroline Schilder
user centred design


Hans van Dijk
bouw & facility mngmt


Martha Oonk
HR consultancy


Rob vd Marck
ICT consultancy


Robert de Bruin
organisatie advies


Wendy vd Meulen
communicatie advies


Inge Rader
ICT consultancy
TNO
defensie & veiligheid
consultancy


MELDKAMERINSTITUUT
opleidingen, advies &
coaching


NENOVA IT
safety security &
control rooms

Contact

Vragen over mijn dienstverlening? Neem gerust contact op!

contact informatie

Amsterdam en omgeving

+31 (0)6 29044110

mail@3mc.nl